Integracja sensoryczna jest procesem organizowania i porządkowania docierających do mózgu informacji pochodzących z poszczególnych układów zmysłów, którego rezultatem jest celowe działanie.

Proces integracji zawiera łączenie i organizowanie nie tylko tych bodźców, które oddziałują na organizm w danym momencie, lecz także kojarzenie bodźców z wcześniejszych doświadczeń z sytuacją aktualną.

Zaburzenia modulacji sensorycznej charakteryzuje się nieprawidłowym reagowaniem na bodźce sensoryczne i przejawia się zachowaniem relatywnie niedostosowanym do stopnia, intensywności i natury bodźca sensorycznego. Dziecko ma takie trudności jeśli jego system nerwowy ma ograniczone zdolności do regulacji i organizacji stopnia intensywności i jakości reakcji na sensoryczne bodźce w stopniowalny zorganizowany sposób. Skutkuje to problemami w rozwoju emocjonalnym i koncentracji uwagi dostosowanym wieku dziecka.

Głównymi symptomami mogą być:

  • Nad/ pod reaktywność na wysokie lub niskie dźwięki i światło,
  • Nad/ pod reaktywność na jasne światło, nowe niespodziewane obrazy,
  • Obronność dotykowa,
  • Podreaktywnośc na dotyk lub ból,
  • Nad /pod reaktywność na zapachy,
  • Niepewność grawitacyjna na zmieniające się wrażenia podczas energicznych ruchów wertykalnych,
  • Deficyty jakościowe w zdolnościach do modulacji aktywności motorycznej.

Bezpłatną terapią integracji sensorycznej mogą być objęte dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (WWR). Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Kontakt

+48 728 961 046
+48 511 944 965

poradniasokolowska@gmail.com

Sokołowska 4, Warszawa

Szukaj

© Poradnia Sokołowska 2024   |   Polityka Prywatności