Na czym polega dysleksja?

U dzieci zmagających się z trudnościami w szkole, podejrzewanych o ryzyko dysleksji i dysleksję coraz więcej danych z najnowszych badań potwierdza deficyt w zakresie percepcji oraz czynności ruchowych. Blisko 15% dzieci w wieku szkolnym ma trudności z uczeniem się. Dysleksja u dzieci przejawia się między innymi: niestarannym charakterem pisma, dużą ilością błędów ortograficznych, myleniem w wymowie podobnie brzmiące głosek, pomyłkami w zapisywaniu podobnie wyglądających liter.

Jakie są objawy dysleksji?

W związku z powyższym wśród zaburzeń dyslektycznych możemy wyróżnić:

 • dysortografię - trudności w nabywaniu umiejętności poprawnego pisania - liczne błędy ortograficzne
 • dysgrafię - problemy z prawidłowym pisaniem - niestaranne i nieczytelne pismo
 • dysleksję - trudności w czytaniu ze zrozumieniem
 • dyskalkulię – trudności w nauce matematyki

Objawy sugerujące dysleksję (trudności w uczeniu) można wykryć już na początku nauki w szkole (ryzyko dysleksji).

Po dziesiątym roku życia, dzieci, u których utrzymują się objawy dysleksji, powinny zostać skierowane na pogłębioną diagnozę dysleksji.

Jak diagnozuje się dysleksję?

Diagnoza dysleksji obejmuje badanie psychologiczne, badanie pedagogiczne oraz wydanie opinii.

Diagnoza dysleksji, która pomoże określić przyczyny trudności w nauce oparta jest dodatkowo na:

 • analizie opinii ze szkoły oraz analizie prac dziecka
 • wywiadzie z rodzicami
 • wykluczeniu organicznych przyczyn trudności w nauce

DYSLEKSJA – WYDAWANE PRZEZ NAS OPINIE SĄ HONOROWANE PRZEZ SZKOŁY I INNE INSTYTUCJE.

Jak pomóc dziecku z dysleksją? Polecane terapie

Bardzo często przyczyną dysleksji - trudności w nauce są centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. Dzieci są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych słów. Ponieważ nie wiedzą, jakie jest właściwe „brzmienie” słowa, nie wiedzą też, z jakich liter i głosek powinno się ono składać. Wiele dzieci rozwija w to miejsce różne inne sposoby czytania, np. próbują rozpoznawać słowa tuż po ich pojawieniu się – postrzegają słowa jak obrazki. Czyniąc to, są niezdolne do rozpoznania – i nauczenia się – wewnętrznej struktury słowa.

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego (przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej, czyli uszu), które obejmują szeroki zakres objawów.

Badania nad dysleksją i związanymi z nią deficytami funkcji poznawczych zaowocowały „krokiem milowym” w kierunku właściwej diagnozy, a co za tym idzie również skutecznej terapii, w której konieczne jest oddziaływanie wielokierunkowe, angażujące nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne.

 • automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych;
 • automatyzację koordynacji półkul mózgowych;
 • rozwój i automatyzację „wzrokowego języka”.

NEUROFLOW – to terapia wspierająca dzieci z diagnozą dysleksji i zagrożone ryzykiem dysleksji. Jest to nowoczesny i aktywny trening wspierający funkcje słuchowe u dzieci i modzieży

Co oferujemy w zakresie diagnozy i terapii dysleksji?

Wydając opinię dysleksji:

 • psycholog omawia wynik badania z rodzicami dziecka
 • przekazuje zalecenia do pracy z dzieckiem w domu i w szkole 
 • rodzice uzyskają głębszy wgląd  w mocne i słabsze strony dziecka, jego możliwości intelektualne a dzięki temu mogą dobrać najlepszy sposób wspomagania rozwoju swojego dziecka

Ile kosztuje diagnoza i opinia o dysleksji?

Diagnoza dysleksji - 500 zł
Diagnoza dysleksji obejmuje badanie psychologiczne i badanie pedagogiczne w raz z zaleceniami terapeutycznymi oraz wydanie opinii honorowanej przez szkoły i inne instytucje edukacyjne.

Kontakt

+48 728 961 046
+48 511 944 965

poradniasokolowska@gmail.com

Sokołowska 4, Warszawa

Szukaj

© Poradnia Sokołowska 2024   |   Polityka Prywatności