TRENING ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I PERSONALNYCH, TUS - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, TRENING RADZENIA SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ - CZEGO UCZYMY, CO WSPIERAMY I ROZWIJAMY?

 • komunikację z innymi ludźmi, współpracę z innymi - kompetencje kluczowe XXI wieku
 • kreatywne myślenie
 • aktywne słuchanie
 • odporność na stres, radzenie sobie z problemami
 • umiejętności miękkie
 • zdecydowanie w podejmowaniu decyzji, pewność siebie
 • radzenie sobie z nieśmiałością i innymi lękami
 • radzenie sobie ze złością - przeżywanie złości może stać się konstruktywnym doświadczeniem, a radzenie sobie z nią wpłynąć na dalszy rozwój dziecka i jego dalsze sukcesy

Elementem zajęć jest też nauka kodowania i doskonalenie wczesnych umiejętności STEM poprzez grę i aktywną zabawę. Ma to na celu:

 • wspieranie myślenia komputacyjnego
 • rozbudzenie zainteresowań dzieci
 • rozwijanie zdolności utrzymywania uwagi i koncentracji 
 • rozwijanie umiejętności logiczengo myślenia i rozwiązywania problemów
 • rozwijanie komunikacji
 • podnoszenie samooceny dziecka
 • inspirowanie do nowych działań
 • uczenie krytycznego myślenia i współpracy, efektywnego organizowania czasu

ROZWIJANIE I WSPIERANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH TO WYMÓG NOWOCZESNEJ EDUKACJI.

Pracodawcy na rynku pracy poszukują osób, które posiadają kompetencje personalne i społeczne w zakresie efektywnej komunikacji, w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz umiejętności współpracy z zespole, którzy są kreatywni, konsekwentni w realizacji zadań, zaangażowani oraz otwarci na nową wiedzę. Bez tych kompetencji trudno będzie w przyszłości znaleźć się młodemu człowiekowi na rynku pracy. I warto takie umiejętności ćwiczyć od najmłodszych lat dziecka.

CENA - 890 ZŁ - BLOK 10 ZAJĘĆ (kameralne grupy do 4 osób, bezpieczna i ciepła atmosfera, szczególnie istotna w przypadku dzieci wycofanych i z nieśmiałością)

Bezpłatną terapią TUS (trening umiejętności społecznych) mogą być objęte dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (WWR). Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Kontakt

+48 728 961 046
+48 511 944 965

poradniasokolowska@gmail.com

Sokołowska 4, Warszawa

Szukaj

© Poradnia Sokołowska 2024   |   Polityka Prywatności