Mając na uwadze ochronę danych osobowych Państwa i/lub Państwa dziecka informujemy, że  25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 o ochronie danych osobowych – RODO.

Polityka Prywatności NSPPP Sokołowska

Administratorem Państwa danych/ danych Państwa dziecka jest:

Administratorem Państwa danych/ danych Państwa dziecka jest NSPPP Sokołowska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokołowska 4 (zwanej dalej jako „NSPPP Sokołowska”).

Skąd pozyskiwane są  Państwa dane/dane  Państwa dziecka:

Dane podają Państwo sami podczas rejestracji na wizytę lub składając wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Czy podanie danych jest dobrowolne:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Statutowych obowiązków NSPPP Sokołowska. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wyżej wymienionego celu. Korzystanie z usług NSPPP Sokołowska jest w pełni dobrowolne. Jako poradnia psychologiczna w nadzorze Kuratorium Oświaty jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty. Ze względów rachunkowych i podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych/danych Państwa dziecka, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury.

Zakres przetwarzania  Państwa danych/ danych  Państwa  dziecka:

Do realizacji usług w NSPPP Sokołowska potrzebujemy  Państwa danych/danych Państwa dziecka: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób bez nr PESEL), adres zamieszkania, numer telefonu. W uzasadnionych przypadkach (np. zgłoszenie do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) także adres zameldowania. Warto podać również adres e-mail.

Cel przetwarzania Państwa danych/ danych Państwa dziecka:

Celem zbierania danych jest realizacja Statutowych obowiązków NSPPP Sokołowska

• przechowywanie dokumentacji medycznej;

• prowadzenie i przechowywanie dokumentacji terapeutycznej;

• kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail w celu potwierdzenia wizyty, odwołania wizyty, zmiany terminu wizyty, możliwości odebrania dokumentu np. opinii specjalistycznej;

• wystawianie faktur za wykonane usługi;

• zgłaszanie dzieci do programu wczesnego wspomagania rozwoju.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Państwa prawa:

NSPPP Sokołowska informuje, że mają Państwo następujące prawa:

• prawo do żądania od NSPPP Sokołowska dostępu do danych osobowych;

• prawo do sprostowania danych osobowych,

• prawo do usunięcia danych osobowych;

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

• prawo do przenoszenia danych osobowych;

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jak wycofać zgodę na przetwarzanie danych:

Państwa zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście poprzez podpisanie formularza w NSPPP Sokołowska; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o udostępnianiu danych poza Unię Europejską:

Państwa dane/dane Państwa dziecka nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.


 

Klauzula informacyjna RODO o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest NSPPP Sokołowska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokołowska 4 (kod pocztowy: 01-136),

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.poradniasokolowska.pl,

 1. Celem zbierania danych jest realizacja Statutowych obowiązków NSPPP Sokołowska,
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego :Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Statutowych obowiązków NSPPP Sokołowska. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja wyżej wymienionego celu.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, od zakończenia diagnozy/terapii.

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych NSPPP Sokołowska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokołowska 4 (kod pocztowy: 01-136),

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.poradniasokolowska.pl,

w celu realizacji statutowych obowiązków NSPPP Sokołowska,

 1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………..

 Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego wnioskodawcy

Kontakt

+48 728 961 046
+48 511 944 965

poradniasokolowska@gmail.com

Sokołowska 4, Warszawa

Szukaj

© Poradnia Sokołowska 2024   |   Polityka Prywatności